BENOvatie-voorloper GM Derde


PLAATS

Lebbeke

BENOVATIEJAAR

2016

EPC VOOR

onbekend

EPC NA

101 kWh/m²/jaar

BENO-KOSTEN

€ xxxxxx

VOOR

NA

Hoe heeft u het project concreet aangepakt

  • We kunnen wel stellen dat het om een zeer ingrijpende verbouwing ging. De woning werd compleet gestript tot enkel een ruwbouw van muren en de structuur van het dak overbleven. Wij hebben bijzondere aandacht besteed aan de plaatsing van een thermische onderbreking van de bestaande muur aan de vloeraanzet. De woning beschikte ook over een achterbouw die volledig werd gesloopt om opnieuw op te bouwen in cellenbeton.

Welke na-isolatiewerken hebt u uitgevoerd (dak, ramen, muren, vloer)? 

  • Het ging om een breed gamma aan ingrepen. De woning is van buitenaf geïsoleerd met EPS 10 cm, gevelpleisterwerk en doorlopende PUR isolatie. En daarbovenop gevelbekleding met leien. De bestaande hellende dakstructuur hebben we volgens het sarkingsysteem geïsoleerd met PUR isolatie van 10.2 cm. Het platte dak kreeg dan weer PUR isolatie van 12 cm aangemeten. Vloerisolatie werd geplaatst met twee lagen van 5 cm drukvaste PUR isolatie. De ramen blinken uit in luchtdichtheid en hebben driebubbel glas. 

Hoe schat u de terugverdientijd in van de na-isolatiewerken in verhouding tot het (gedaalde) energieverbruik ?

  • Om de investeringen die hier werden uitgevoerd terug te verdienen, moet u rekenen op om en bij de tien jaar.

Welke stappen hebt u genomen om de ventilatie van de woning optimaal te houden ?

  • De bewoners kunnen genieten van een ventilatiesysteem D, met metaalbuizen met voldoende debiet. Het gaat dus om zowel mechanische aan- als afvoer van lucht.

Was er oog voor hernieuwbare energietechnieken

  • Het ging om een ingrijpende renovatie die voorlopig vooral toegespitst is op het zo beperkt mogelijk houden van energieverlies dankzij optimale isolatie en ventilatie. Hernieuwbare technieken zijn absoluut nog in te passen. Maar vanwege financiële haalbaarheid werd ervoor gekozen de kosten te spreiden en bijvoorbeeld zonnepanelen in een later stadium te installeren.

Is een EPC-peil van 100 kwh/m²/jaar een streefcijfer voor al uw BENOvatieprojecten?

  • Voor onze BENOvatieprojecten streven wij naar een - in nieuwbouwtermen uitgedrukt - E-peil van 50, wat voor een renovatieproject vandaag ambitieus te noemen is. Het EPC van dit renovatieproject bedraagt nu 101 kwh/m²/jaar.

Wat kan u toekomstige kandidaat-verbouwers aanraden?

  • Elk renovatieproject moet absoluut de aandacht schenken aan isolatie en luchtdichtheid van de bouwschil. Wij raden steevast een systeem D aan voor ventilatie. Zelfs indien u vandaag rekent op gas als verwarmingsbron, doet u er goed aan op termijn over te schakelen naar een warmtepomp. De installatie van zonnepanelen weegt door in de energieprestatie van uw woning. Driedubbelglas is vandaag de norm, schuiframen vermijdt u beter en er moet aandacht besteed worden aan de luchtdichtheid van deuren. Voorts raden wij uiteraard aan om in regenwaterputten een regenwaterpomp te installeren in functie van uw waterverbruik.

    Indien uw woning niet op een rendabele wijze energiezuiniger kan worden gemaakt, overweegt u beter die te slopen en te vervangen door vernieuwbouw.

Meer info over dit project? Contacteer deze BENOvatie-voorloper: https://dakwerken-derde.be