Info filmpjes

Afwerking en ruwbouw hand in hand voor goede energieprestaties

Bij de afwerking van gebouwen spelen niet alleen de akoestiek en brandveiligheid een rol, maar steeds meer wordt er aandacht geschonken aan de energie-efficiëntie na de afwerking van het gebouw. 

De energieprestaties kunnen we enkel bereiken door een goede afstemming tussen de afwerking (met inbegrip van de technische installaties) en anderzijds de ruwbouw.

Goedkopere hypotheekleningen bij energiezuinige renovaties

Het doel vooropgesteld door de Vlaamse regering om alle huizen tegen 2050 energie-efficiënt te maken, is heel ambitieus. 

Een zeer grote uitdaging is het vinden van langetermijnfinanciering om huizen te renoveren. Daarvoor ontwikkelden we onze ReCalculator-tool om een precieze raming van de werkelijke energiebesparingen na renovatie te verstrekken.

Totaalaanpak van ingrijpende renovaties

Een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) is een renovatie:

  • waarbij de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren (verwarming, koeling, luchtcirculatie, ...) volledig vervangen worden;
  • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

Wie een bestaande woning aankoopt, houdt best rekening met de kosten die er na de aankoop nog kunnen zijn voor het energiezuinig maken van de woning.

Een eerste indicatie hiervoor is het EPC-peil. Als dit cijfer hoog is, kun je ervan uitgaan dat er nog heel wat werken nodig zijn om de woning energiezuinig te maken.

Lukt het (financieel) niet om alle noodzakelijke energetische renovaties in één keer uit te (laten) voeren, hou hier dan rekening mee, zodat je in een later stadium de nodige bijkomende renovaties eenvoudig kan uitvoeren.

Bij een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) gelden de epb-eisen, waaronder de verplichting tot een minimum gebruik aan hernieuwbare energie.

Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwbouw (of ermee gelijkgesteld) woning in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen (PV-panelen, geothermie, e.a.). Voor vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 1 maart 2017 werden de eisen verstrengd.

Eén aannemer die als centraal aanspreekpunt kan fungeren bij doorgedreven, totale woningrenovaties heeft als voordeel dat er minder coördinatieproblemen zijn. Er kan vanaf het begin van het renovatieproces grondig nagedacht worden over de verschillende, logische stappen die er genomen zullen worden om de totaalrenovatie tot een goed einde te brengen.