BENOvatieproject via Confederatie Bouw Limburg


PLAATS

Bilzen

BENOVATIEJAAR

2017 

EPC VOOR

in opmaak

EPC NA

in opmaak

BENO-KOSTEN

onbekend

VOOR

NA

Hoe heeft u het project concreet aangepakt?

 • Samen met alle partners in het project werd er op zoek gegaan naar oplossingen en antwoorden voor energetische renovaties in woningen die tijdens de uitvoering van de werken bewoond blijven door de huurders. Het verplicht verhuizen van huurders tijdens grootschalige renovaties heeft namelijk niet enkel een grote financiële impact voor de sociale huisvesting maatschappij, maar ook voor de huurders.
 • De voordelen van het energetisch renoveren van woningen zijn talrijk: de impact op het milieu, een lagere kostprijs voor het verwarmen van de woning, een betere luchtkwaliteit door de ventilatiesystemen, het verminderen van eventuele schimmelvorming, ... Resultaat? Een verbetering van het wooncomfort.

Welke na-isolatiewerken hebt u uitgevoerd (dak, ramen, muren, vloer)?

 • Eerder waren de zoldervloeren al eens geïsoleerd. Bijkomend is er in de geprefabriceerde dak -en wandpanelen geïsoleerd.

Hoe schat u de terugverdientijd in van de na-isolatiewerken in verhouding tot het (gedaalde) energieverbruik ?

 • Uit het project hebben we heel wat verbeterpunten verzameld. Ook deze spelen een grote rol in de kostprijs. Bij de volgende 4 woningen worden deze in de praktijk toegepast en kunnen we een juist kostprijs garanderen. Een grote kost is de gevelstelling en het verwijderen van de gevelsteen. Wanneer deze uitgesloten kunnen worden, wordt er heel wat bespaart.
 • De voordelen van het energetisch renoveren van woningen zijn talrijk: de impact op het milieu, een lagere kostprijs voor het verwarmen van de woning, een betere luchtkwaliteit door de ventilatiesystemen, het verminderen van eventuele schimmelvorming, ... Resultaat? Een verbetering van het wooncomfort. De bewoners besparen op energie en winnen aan koopkracht, wat rechtstreeks ten goede komt van de (plaatselijke) economie.
 • Deze facetten dienen door de overheden mee opgenomen te worden in de besluitvorming rond het ter beschikking stellen van middelen ter bevordering van- en de versnelde uitvoering van energetische renovaties. Dit voor zowel de sociale woningen als voor het privéwoningbestand in Vlaanderen en België. Ingrijpende renovaties in sociale woningen zijn natuurlijk kostelijk. Het huidige systeem van huurprijsberekening houdt slechts beperkt rekening met de kwaliteit van de woningen. Hierdoor komt de energiebesparing rechtstreeks ten goede van de bewoner waardoor er een beperkt terugverdieneffect is. Een energiebesparingstoeslag kan hiervoor als oplossing onderzocht worden

Welke stappen hebt u genomen om de ventilatie van de woning optimaal te houden ?

 • Er is een D-systeem met WTW in de energie module geïntegreerd. Deze is steeds getest en bijgesteld geweest tot een optimaal debiet en comfort. De kanalen hiervoor zijn tegen de bestaande woning voorzien en gekoppeld met de energie module.

Was er oog voor hernieuwbare energietechnieken?

 • Tot nu toe PV-panelen. Echter is er wel oog voor het optimaal beheren van deze energie door bijvoorbeeld smart grids. Deze zijn niet voorzien maar wel in overweging.

Is een EPC-peil van 100 kwh/m²/jaar een streefcijfer voor al uw BENOvatieprojecten?

 • Wij hanteren geen EPC peil maar wel een k-peil met werkelijk gemeten u-waardes. Deze zijn veel accurater dan een theoretische berekening.

Wat kan u toekomstige kandidaat-verbouwers aanraden?

 • Op elk potje past een dekseltje. Er zijn heel wat bouwsystemen op de markt om je woning energetisch te renoveren. Het zoeken naar de juiste balans tussen kost en comfort is niet eenvoudig.
 • Dit is ook vaak stap per stap. Weet wat voor jouw woning mogelijk is. Selecteer hierin datgene wat voldoet aan jouw behoeftes en voorzie de koppeling en eventuele plaats voor het toevoegen van een systeem in de toekomst. Weet dat er voor heel wat energetische verbouwingen subsidies bestaan. Voor het project Ecoren is deze afweging ook steeds gebeurd.

Luc Baert, zaakvoerder dbv-architecten: "Deze opdracht was erg uitdagend en boeiend. Een niet geïsoleerde sociale woning op heel korte tijd in een nieuw jasje steken, het realiseren van een bijna energie neutrale woning en dat binnen budgetten van de VMSW, waarbij de bewoners tijdens het bouwproces in hun woning verblijven. Dat is pittig. Maar het loont, het resultaat mag gezien worden. Vooral de integratie van de energiemodule met de woning: het idee om er een luifel aan te bouwen was uiteindelijk cruciaal. De luifel oogt niet alleen mooi en zorgt niet alleen voor wat beschutting maar heeft de technici ook geholpen om de ventilatiekanalen gemakkelijker van de energiemodule naar de hoofdgevel te brengen. Win-win!"

Vragen over dit project? Contacteer dan Vince Feytongs van de Confederatie Bouw Limburg (vince.feytongs@confederatiebouw.be)