BENOvatie-voorlopers

BENOveren

= BEter reNOveren

De baseline van de Vlaamse Confederatie Bouw, 'Bouw, Energie en Milieu' maakt meteen duidelijk dat klimaat, duurzaamheid en energie belangrijke aspecten zijn voor onze organisatie. We streven ernaar de energiedoelstellingen verder uit te werken. Onze aannemers zijn voorlopers. Op vlak van BEN-bouwen, maar ook  op vlak van BENOveren. Op deze site vindt u enkele projecten die voldoen aan de BENOvatiedoelstellingen.

Gewoon renoveren? Daar doe jij toch niet meer aan mee. Wie verstandig is, 'BENOveert'. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde.

Om de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium op te drijven en om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties uit de bouwwereld de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact afgesloten.

De uiteindelijke ambitie is om tegen 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag.

Een ambitie die broodnodig is in de strijd tegen de klimaatverstoring en die tevens de enige garantie biedt op energieonafhankelijkheid en een betaalbare energiefactuur.

"2050 mag dan ver weg lijken, om de vooropgestelde doelstelling te halen, moet de renovatiegraad drastisch omhoog." - Marc Dillen

PROJECTEN

Enkele BENOvatie-voorlopers van de Vlaamse Confederatie Bouw tonen hier hun BENOvatieprojecten.

Gebruiksvoorwaarden